RSS

Chỉ là Cua Đồng thôi…

Con Cua có tám cẳng hai càng

Chẳng biết bò dọc chỉ bò ngang

Chẳng màng sông to hay biển lớn

Giản dị trên đồng ruộng thênh thang…

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: