RSS

Sống. Live. 住みます。

03 Mar

Các bạn có bao giờ tự hỏi mình muốn gì trong cuộc sống này, hay điều gì là mục đích sống của mình không? Đối với mình, đây là một câu hỏi cực kì khó. Khó không phải vì không có câu trả lời, mà khó vì mình có quá nhiều lựa chọn cho câu trả lời (nói theo cách khác, câu trả lời của mình còn “tham” quá!), vậy thì trong số những câu trả lời đó, đâu mới thực sự là mục đích sống của mình?

Have you ever wondered what you want most in life, or what is your purpose of life? This is a very difficult question for me. It’s difficult not because there’s no answer for it, but because I have many answers (in others word, my answer was so “covetous”). So, among those answers, what is my purpose of life?

Nhiều người cho rằng, tại sao cần phải nghĩ đến mục đích sống? Nó đâu có giúp gì cho sự nghiệp của bản thân? Và nó quá mơ hồ, có cần phải nghĩ đến không? Nếu bạn nghĩ vậy, thì chúng ta giống nhau . Mình cũng chưa từng nghĩ tới 3 chữ ấy, và cứ thế thức dậy, học tập, làm việc, đi chơi…như thế không phải là đủ rồi sao? Nhưng, cho tới khi mình thấy rằng, mình đang lặp lại 1 chu kỳ, chứ mình chưa thực sự “sống có mục đích”. Mình bắt đầu thấy chán khi phải làm đi làm lại công thức đã định sẵn, ham muốn thì nhiều nhưng đạt được chẳng bao nhiêu. Mục tiêu giăng đầy trước mắt nhưng chẳng cái nào hoàn thành cả. Mình bắt đầu nghĩ tới, tại sao mình đặt ra những mục tiêu đó, tại sao mình phải đạt được những điều đó, và khi có được nó rồi, mình sẽ làm gì với nó ? Và rồi, dẫn tới việc mình nghĩ tới câu hỏi THỰC RA MÌNH MUỐN GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY?

Many people think that, why do we need to think of purpose of life? It doesn’t give any help for our own career? And it’s so dubious, do we need to think of it? If you think so, we are the same. I had never thought of these 3 words, and I just waked up, learned, worked, and played…Is it enough? However, I realised that I was repeating a cycle, not “living with a purpose”. I began to get bored with returning an “available formula”, I desired many things, but I achieved not many. A lot of goals weren’t also finished. And I started asking myself: why I set those goals, why I have to gain, and when I obtained it, what would I do? And then it leads to the question: WHAT I WANT THE MOST IN LIFE?

Và mình tìm ra rằng, cách xác định mục đích sống không quá khó như chúng ta nghĩ, mà chỉ vì chúng ta nghĩ nó quá trừu tượng, và chúng ta thường lầm tưởng nó với những mong muốn nên lãng quên việc tìm ra nó. Mong muốn thì rất nhiều, nhưng mục đích chỉ có một. Hãy lấy một cây bút và một trang giấy trắng,sau đó thử trả lời thành thật 3 câu hỏi sau:

  1. Điều gì với bạn là quan trọng nhất?
    1. Nếu bạn chỉ có 1 ngày để sống thì điều gì bạn muốn làm nhất?
    2. Nếu chỉ có 1 điều ước, bạn sẽ ước gì?

Ba câu hỏi trên có vẻ rất đơn giản, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để bạn trả lời thành thật và chính xác nhất. Có quá nhiều thứ chúng ta muốn trong cuộc sống, nhưng chỉ có 1 thứ chúng ta muốn nhất, khát khao nhất, và hạnh phúc nhất khi có nó. Khi tìm được nó rồi, mình cảm thấy những ngày của mình trôi qua không vô nghĩa nữa.

And I found that the way to determine the purpose of life is not too difficult as we think, we just think it is too abstract, and we often mistake it with the desire so we forget to find it out. There ‘s a lot of Desire, but there’s only one Purpose. Take a pen and a blank paper, then try to answer these three following questions honestly:

1. What’s most important to you?
2. What would you do if you had one they left to live?

3. If you had one wish, what would it be?
These three questions seem to be very simple, but it will take a lot of time for you to answer honestly and accurately. There are so many things we want in life, but only one thing we want most, desire it, and happy with it. After getting the answer, there’s no meaningless day in my time 🙂

Written by: Cua Đồng

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 3, 2013 in 人生-Life-Cuộc sống

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: